Baška Voda

Hotel Horizont Klin na sliku za cijene i popuste)
Hotel Grand Slavia 4* – klik na sliku za cijene i popuste
Turističko naselje Uranija** – klik na sliku za cijene i popuste